Obrazy

technika: Olej na kartóne
Autor: Votruba
Cena: 250 € 

kresba uhlom, blondel rám
cena: 100 €

technika: Olej na plátne
Autor:
Cena: 200 €

technika: olej na plátne
neznámy autor
cena: 100 € 

technika: Olej na doske
Autor: V. Marx
Cena: 300 €

Krajina, blondel rám
technika: olej
rozmery: 40 x 30 cm
Neznámy autor
Cena: 90 €

Praha
technika: olej, tempera
Cena: 150 €

Madona s Ježiškom
technika: olej na plátne
19-te storočie
Cena: 220 €

technika: olej
rozmery: 140 x 100 cm
Autor: Bača
Cena: 350 €

Krajina
technika: olej
rozmery: 40 x 30 cm
Autor: E. Pavlovič (1977)
Cena: 50 €

Krajina
technika: akvarel
Autor: Čemický
Cena: 190 €

Chalupy
technika: tempera
Cena: 90 €

technika: akvarel
cena: 50 €

technika: olej na plátne
neznámy autor
cena: 120 €

Zimná krajina
Autor: O. Majda (1981)
Cena: 50 €

Anjel

(litografia)
Autor: Gergelová
Cena: 290 €

technika: suchá ihla
Autor: Lebiš
Cena: 120 €

technika: olej
Autor: Hološko
Cena: 150 €

Mexiko
technika: olej
rozmery: 70 x 60 cm
Autor: J. Gonzáles
Cena: 250 €

Mandala
rozmery: 53 x 53 cm
Autor: O. Rudavský (2011)
Cena: 190 €

Autor: Sugár Gábor
Rozmery: 50 x 70 cm
Cena: 300 €

Autor: Gilberto Delgádo
Cena: 250 €

technika: akvarel
Cena: 40 € / ks 

Autor: Hološka
Cena: 120 €

Tatry
Autor: J. Votruba
technika: olej na kartóne 
Cena: 250 €

Stará Bratislava
tlač pod sklom
Cena: 50 €

Autor: L. Karásková (1979)
technika: Lept.
Rozmery: 44 x 60 cm
Cena: 120 €

Kolorovaný plagát
rozmery: 39 x 58 cm
Cena: 90 €

Autor: Schmidt
technika: olej
rozmery: 62 x 77 cm
Cena: 220 € 

technika: litografia
Cena: 90 €

maďarský autor
Technika: olej na plátne, zreštaurovaný
Cena: 230 €

Technika: kolorovaná ritina, 18. storočie
Cena: 200 € 

Amsterdam, 18. stor.
Technika: kolorovaná ritina
Cena: 250 € 

neznámy autor, 20. stor.
Technika: olej na preglejke
Cena: 390 €  

litografia
Cena: 50 €  

Technika: mediritina, začiatok 20.stor.
Cena: 50 €  

Litografia kolorovaná, 30-te roky
Cena: 50 €  

farebná litograf. miniatúra
Cena: 25 €   

Litografia
Cena: 25 €   

Technika: olej na plátne (85 x 40 cm)
Cena: 250 €   

autor: Rehánek
Technika: olej (80 x 60 cm), reštaurovaný
Cena: 290 €   

Madona s Ježiškom, 19. stor.
Technika: olej na plátne
Cena: 490 €    

neznámy autor, 80 x 60 cm
Technika: olej na plátne
cena: 250 €

1920, nečitateľný podpis (65 x 50 cm)
Technika: olej na plátne, po renovácii
Cena: 300 €    

technika: olej na plátne
rozmer: 120 x 120 cm
neznámy autor, 19. storočie
Cena: 900 €

Portrét chlapca
technika: uhlík 
Autor: Ilečko
Cena: 70 €

technika: Olej, tempera
Autor: M. Tvrdoň
3 ks, cena: 190 € / ks

technika: Olej na preglejke
rozmer: 80 x 65 cm
Autor: Rehánek
Cena: 150 €  

Stromy
technika: Olej na plátne
Autor: Antonyi
Cena: 290 €

technika: pastel
rozmery: 60 x 40 cm
Neznámy autor
Cena: 150 €

technika: olej na plátne, obojstranná malba
rok 1820
rozmery: 70 x 50 cm
Cena: 150 € 

Kravičky 
technika: olej na plátne
Autor: V. R. Nedecký
Cena: 300 €

technika: olej na kartóne
Autor: M. Mitrovský
Cena: 200 € 

technika: olej na kartóne
Autor: J. Balogh
Cena: 120 €

technika: akvarel
poľský autor
cena: 90 €

technika: olej na kartóne
Autor: Votruba
Cena: 250 €

Chalúpky
technika: olej
nečitateľný podpis
Cena: 50 €

technika: olej na plátne
rozmery: 60 x 50 cm
neznámy maďarský autor
Cena: 190 €

Jazero
technika: akvarel
Cena: 50 €

Krajina
technika: olej na plátne
rozmery: 55 x 65 cm
Autor: J. Berkes (1927)
Cena: 150 €

Cena: 120 €

Meteorológia
Autor: M. Haščič (1979)
technika: serigrafia
rozmery: 47 x 65 cm
Cena: 120 €

technika: olej na plátne
neznámy autor
rozmery: 100 x 70 cm
Cena: 400 € 

Autor: Bárta
technika: olej
rozmery: 90 x 70 cm
Cena: 550 €

Bratislava
technika: tlač pod sklom
Cena: 70 €

Autor: V. Droppa
Technika: olej na plátne, po reštaurovaní
Rozmery: 100 x 70 cm
Cena: 790 €

Autor: J. Alexy
Technika: pastel
Cena: 390 €

maďarský autor
Technika: olej na plátne, reštaurovaný
Cena: 250 €

Autor: V. Droppa
Technika: pastel
60-te roky
Rozmery: 60 x 50 cm + pasp.
Cena: 590 €

Praha - Vysočany
Technika: akvarel
Rozmery: 50 x 40 cm
Cena: 150 €

maďarský autor
Technika: Akvarel
Cena: 150 €

Papierový reklamný plagát v rámiku
Rozmery: 30 x 20 cm
Cena: 40 €

Cena: 190 €

Autor: U. Zmetáková
Cena: 220 €

Technika: olej
Rozmery: 39 x 22 cm
Cena: dohodou

Autor: U. Zmetáková
Cena: 190 € 

Madrid, 18. stor.
Technika: kolorovaná ritina
Cena: 250 €  

Michalská brána
litografia
Cena: 50 €  

portrét neznámej ženy (55 x 40 cm)
Technika: kresba (ceruza)
Cena: 90 €  

Litografia
Cena: 30 €  

farebná litograf. miniatúra
Cena: 25 €  

Technika: mediritina, 19. stor.
Cena: 70 €   

autor: Horyna
Technika: litografia
Cena: 25 €   

Alpy (1922, nečitateľný podpis)
Technika: olej na plátne, reštaurovaný
Cena: 220 €    

tapiséria, neznámy autor (80 x 60 cm)
Cena: 190 €

Madona na plátne, 18. stor.
Cena: 400 €    

tapiséria, neznámy autor
Cena: 120 €


Máte záujem o obraz?